Đời sống

Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) chúc Tết cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, luật gia, luật sư, tư vấn viên và cộng tác viên tư vấn pháp luật Xuân Giáp Thìn 2024

(TTS.TVO) – Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm và tập thể Lãnh đạo gửi đến quý doanh nghiệp thành viên Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) và Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE), các tỏ chức, cá nhân cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất

Các doanh nghiệp thành viên, các tổ chức, cá nhân thân mến!

Năm 2023 vừa qua đi. Đó thật sự là một năm đầy khó khăn, thách thức với nền kinh tế thế giới, trong đó có luật gia, luật sư, tư vấn viên và cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp ở các địa phương. Việc làm, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng không nhỏ. Công tác an sinh xã hội có lúc, có nơi còn bất cập nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm trạng xã hội cũng như tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ và tin tưởng của nhân dân, sự hỗ trợ của doanh nghiệp ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Nhờ vậy, Trungtâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) đã vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt để vững bước vào năm 2024 với khí thế mới, thành công mới.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thân mến!

Năm 2023, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) chúng ta chắc chắn cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực của nền kinh tế và sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra cho nhân loại và cho đất nước. Thế nhưng, BGĐ Trung tâm đã cùng đội ngũ luật gia, luật sư, tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo nhiều hình thức hoạt động mới để vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị…

Có thể thấy, với những nỗ lực, cố gắng đó đã giúp Trung tâm cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 dù chỉ mới ra đời. Nổi bật là trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật vẫn duy trì được nhiều hội nghị, nhiều buổi tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến, các cuộc giải đáp, tham vấn pháp lý hoặc gửi xin ý kiến chuyên gia góp ý kiến vào dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, được các cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá cao.

Đặc biệt, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) vẫn duy trì hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và những người yếm thế trong xã hội. Bên cạnh đó, công tác tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì, hiệu quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có bước chuyển biến mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hình thức trực tuyến. Các mặt công tác khác như tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ và hội viên; thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học; thi đua, khen thưởng vẫn được duy trì và thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Có được những kết quả đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và trí sáng tạo trong hoạt động của Tập thể Trung tâm trong suốt thời gian qua.

Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và đồng nghiệp thân mến!

Theo dự báo năm 2024, tình hình thế giới và khu vực khó đoán định, sẽ tác động đến các mặt hoạt động của Trung tâm chúng ta. Do vậy, toàn thể các luật gia, luật sư, các thẩm phán, các tư vấn viên pháp luật cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác, cần kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, các luật, dự thảo luật của Trung ương. Trên cơ sở đó, đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đó là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia công tác cải cách tư pháp; đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ và cộng tác viên; thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học; thi đua, khen thưởng.

Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) mong rằng, các các đồng nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu xây dựng tổ chức trung tâm ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới 2024 và đón Tết Giáp Thìn, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) gửi tới toàn thể các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vượt qua mọi khó khắn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trung tâm TTLCC

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button